Jadual Kursus


Nama Agensi

ASIA UBS TRAINING AND CONSULTANCY

Tarikh Kursus

28/07/2022 - 11/09/2022

Lokasi Kursus

No.14, Jalan Selendang 10/10, Seksyen 10, Shah Alam, Selangor

Jenis Kursus

Dalam Talian

Penyampaian Kursus

Hujung Minggu


Senarai Topik dan Tenaga Pengajar


#

Tarikh

Masa

Topik

1.

28/07/2022

1.1.

07:45PM - 10:45 PM

Pendaftaran & Pengenalan Kurikulum Permata

2.

29/07/2022

2.1.

07:45 PM - 10:00 PM

Akta Taman Asuhan Knk-knk

3.

30/07/2022

3.1.

08:00 AM - 10:00 AM

Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak- Kanak 2012

3.2.

10:30 AM - 12:30 PM

Konvensyen Mengenai Kanak-Kanak (CRC)

3.3.

02:00 PM - 04:00 PM

Perlindungan Kanak-Kanak

3.4.

04:00 PM - 06:00 PM

Pengurusan Rekod

4.

31/07/2022

4.1.

08:00 AM - 12:00 PM

Pedagogi PERMATA ICT untuk Awal Kanak- Kanak

4.2

02:00 PM - 06:00 PM

Etika dan Profesionalisma Pendidik/Pengasuh

4.3.

08.00 PM - 10:00 PM

Perlaksanaan Aktiviti Pembelajaran (RPA)

5.

06/08/2022

5.1

08:30 AM - 03:30 PM

Perkembangan Fizikal

5.2.

04:00 PM - 10:00 PM

Perkembangan Sahsiah Sosioemosi & Kerohanian

6.

07/08/2022

6.1

08:30 AM - 03:30 PM

Perkembangan Bahasa , Komunikasi dan Literasi Awal

6.2

04:00 PM - 10:00 PM

Perkembangan Awal Matematik Dan Pemikiran Logik

7.

13/08/2022

7.1

08:30 AM - 03:30 PM

Perkembangan Deria Pemahaman Dunia Persekitaran

7.2

04:00 PM - 10:00 PM

Perkembangan Kreativiti & Estetika (Kraf)

8.

14/08/2022

8.1

08:30 AM - 03:30 PM

Perkembangan Kreativiti dan Estetika Muzik & Drama

8.2

04:00 PM - 06:00 PM

Patriotiesma dan kesedaran pelbagai budaya

9.

20/08/2022

9.1

08:30 AM - 03:30 PM

Pemakanan seimbang dan perangcangan menu

9.2

04:00 PM - 06:00 PM

Perlaksanaa SOP

10.

21/08/2022

10.1

08:30 AM - 10:30 AM

Kemahiran Urus diri

10.2

11:00 AM - 02:00 PM

Perangcangan Jadual Tahunan Mingguan Harian

10.3

03:00 PM - 05:00 PM

Modul 1: Peringkat Umur 0 hingga 6 bulan

10.4

05:30 PM - 07:30 PM

Modul 2: peringkat Umur 6 hingga 12 bulan

11.

27/08/2022

11.1.

08:30 AM - 11:30 AM

Modul 3: peringkat Umur 1 tahun hingga 2 tahun


12:00 PM - 05:00 PM

Modul 4: peringkat Umur 2 tahun hingga 3 tahun

12.

28/08/2022

12.1.

08:30 AM - 12:30 PM

Modul 5: peringkat Umur 3 tahun hingga 4 tahun


02:00 PM - 06:00 PM

Modul 6: pengayaan

13.

03/09/2022

13.1

08:30 AM - 12:30 PM

Memahami dan Mengurus Tingkah Laku Kanak- Kanak

#

Tarikh

Masa

Topik

13.2

02:00 PM - 04:00 PM

Amalan Asuhan, Hubungan dan Interaksi di TASKA


05:00 PM - 10:00 PM

Pengurusan Ruang dan Peralatan Pembelajaran

14.

04/09/2022

14.1

08:30 AM - 11:30 PM

Menyediakan Permainan dan Bahan Bantu Pengajaran

14.2

12:00 PM - 05:00 PM

Pemerhatian Dan Penaksiran

14.3

05:30 PM - 07:30 PM

Log Harian

15.

10/09/2022

15.1

08:00 AM - 10:00 AM

Kanak-Kanak Bekeperluan Khas

15.2

10:30 AM - 01:30 PM

Kolaborasi Ibubapa Dan komuniti


02:30 PM - 04:30 PM

Pihak Berkuasa Tempatan


05:00 PM - 07:00 PM

Pencegahan Kebakaran (BOMBA dan Penyelamat)

16.

11/09/2022

16.1

09:00 AM - 10:00 AM

Pergigian dan Kesihatan Oral Kanak-Kanak (KKM)

16.2

10:30 AM - 01:30 AM

Pertolongan Cemas dan Pencegahan Kemalangan (KKM)

16.3

02:30 PM - 05:30 PM

Teknik Penyusuan Bayi (KKM) & Kesihatan dan Kebersihan dan Keselamatan Bayi dan Kanak-Kan